J Acupunct Res Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • ARTICLE AND ISSUES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Kemal Sabaredzovic 1 Jae Young Sim 2
Jae Wook Sack 1 Yang Soo Sim 1
Hee Chan Sagong 1 Young Ho Sim 1
Jeong Gi Sam 1 Ho-Yun Sim 1
Jeong U Sang 1 Dae Chul Sin 4
Kim Jeong Sang 1 Gun Seong Sin 1
Yu Chun Sang 1 Kim Jeong Sin 2
Veit Schwämmle 1 Kwang Sun Sin 1
Byung Kwon Se 1 Min Seop Sin 5
Son Seong Se 2 Sang Sup Sin 1
Demir Yazici Senay 1 So Yeon Sin 1
Bo Myung Seo 3 C . H . So 2
Bong Won Seo 1 Cheal Ho So 2
Byung Kwan Seo 33 Cheol Ho So 1
Byung-kwan Seo 9 Jae Jin So 2
Chang Wan Seo 3 Ki Sook So 1
Dong Goon Seo 2 Ki Suk So 5
Dong Gyoon Seo 1 Woong Ryong So 3
Dong Kyun Seo 3 In Cheul Sohn 1
Dong Min Seo 7 In Chul Sohn 14
Eun Mi Seo 2 Nak Won Sohn 3
Gwang Myung Seo 1 Seong Hyoun Sohn 2
Hwang Hyeon Seo 1 Seung Hyun Sohn 1
Il Beok Seo 1 Soo Ah Sohn 3
Jeong Chul Seo 1 Sung Chul Sohn 6
Jeong Yul Seo 1 Sung Sae Sohn 1
Jin Woo Seo 1 Young Joo Sohn 2
Jong Cheol Seo 5 Chang Gue Son 1
Joo Hee Seo 1 Chang Gyu Son 1
Ju Won Seo 1 Cheol Hoon Son 1
Jung Chul Seo 69 Chi Hyoung Son 3
Jung Ho Seo 1 Dong Hyuk Son 1
Jung Won Seo 1 Gyung Mo Son 1
Mi Young Seo 1 Hyun Soo Son 1
San Seo 1 I . C . Son 1
Sang Kyung Seo 1 Il Hong Son 2
Won Hee Seo 5 In Cheol Son 5
Yeon Ju Seo 4 In Chul Son 4
Yong Seok Seo 2 In Seok Son 4
Yong Won Seo 2 In Suk Son 2
Yoon Jeong Seo 1 Kwan Young Son 4
Young Hoon Seo 4 Seong Cheol Son 3
Young Woo Seo 5 Sung Se Son 4
Jihye Seo 1 Yang Sun Son 3
Jung-Chul Seo 1 You Suk Son 1
Wookcheol Seo 1 Young Hun Son 1
Bae Hyeong Seob 1 Young Jun Son 1
Hwang Min Seob 3 Young Nam Son 1
Sim In Seob 1 Beom Yong Song 40
Song Ho Seob 3 Bong Gun Song 1
Yu Tae Seob 1 Bong Keun Song 5
An Chang Seog 2 Bum Yong Song 1
Chae Jin Seog 2 Choon Ho Song 68
Chae U Seog 6 Choon-Ho Song 5
Jang Hyeong Seog 1 Chun Ho Song 8
Jang U Seog 1 Coon Ho Song 1
Jo Hyeon Seog 2 Da Hyuong Song 1
Kim Gyeong Seog 1 Dong Seop Song 2
Kim Yeong Seog 1 Eon Seok Song 1
Kim Yong Seog 5 Gye Hwa Song 1
Park Dong Seog 5 H . K . Song 1
Park Tae Seog 2 Ho Chun Song 3
Yun Jong Seog 1 Ho Seop Song 1
Dong Seok 1 Ho Seub Song 1
JunePill Seok 1 Ho Seup Song 1
Hyun Seol 5 Ho Sub Song 2
In Chan Seol 2 Ho Sueb Song 101
Choe Ig Seon 2 Ho-Sueb Song 7
Choe Jeong Seon 1 Hyong Gun Song 7
Eun Jin Seon 1 Hyoun Gun Song 1
Jin Gyeong Seon 1 Ick Soo Song 1
Jong In Seon 6 In Song 5
Eun Mi Seong 1 In Gwang Song 1
Jo Jae Seong 1 In Ja Song 1
Jo Tae Seong 2 In Kwang Song 4
Ju Jun Seong 1 In Seok Song 1
Kim Gab Seong 6 Jeong Hwa Song 5
Nag Gi Seong 3 Jeong Yeol Song 2
Nak Ki Seong 1 Ji Yeon Song 4
Nak Sul Seong 1 Ji-yeon Song 1
Park Jun Seong 4 Joo Hyun Song 2
Wi Jong Seong 1 Ju Hyun Song 3
Sin Yong Seung 1 Kye Hwa Song 3
Ro Shik 1 Kyung Chul Song 1
Eun Ki Shim 1 Min Ju Song 4
Hyung Wha Shim 1 Min Sic Song 3
In Sop Shim 2 Min Sik Song 1
Yang Soo Shim 1 Moon Young Song 1
Yoon Seop Shim 2 Se Hoon Song 1
Youn Seop Shim 2 Soo Cheol Song 2
Dong Wook Shim 2 Soo Sheol Song 1
Sung Eun Shim 1 Un Yong Song 1
Sung-Eun Shim 3 Wang Gi Song 1
Ae Sook Shin 1 Won Sub Song 4
Byung Cheul Shin 2 Won-seok Song 1
Dae Hee Shin 1 Woo Seob Song 1
Dong Hoon Shin 1 Young Jun Song 1
Dong Soo Shin 1 Young Sang Song 1
Hee Woong Shin 2 Ho-Joon Song 2
Hong Kee Shin 1 Ho-Seub Song 1
Hwa Young Shin 8 Mi Sa Song 1
Hyun Gun Shin 1 Choi Hwan Soo 1
Hyun Kwon Shin 1 Jung Chul Soo 1
Hyun Seung Shin 2 Nam Sang Soo 2
Hyung Cheul Shin 1 Sang Nam Soo 1
Hyung Chul Shin 1 Im Seong Su 1
Im Hee Shin 1 Jang In Su 1
Jeong Cheol Shin 19 Kim Hyeon Su 1
Jin Bong Shin 2 Kim Min Su 3
Jo Young Shin 2 Lee Hyeon Su 1
Joon Shik Shin 2 Lyu Yeong Su 1
Jun Huk Shin 1 Na Chang Su 3
Jun Shik Shin 1 Nam Sang Su 2
Jung Chul Shin 3 Park Yeong Su 1
Jung Mi Shin 5 Sung In Su 1
Jung Won Shin 1 U Hyeon Su 1
Kyung Ho Shin 1 Song Ho Sueb 1
Kyung Hoon Shin 2 Hong Mi Sug 1
Kyung Min Shin 8 So Gi Sug 1
Kyung Rim Shin 1 Chang Yong Suh 5
Leem Hee Shin 1 J . R . Suh 1
Mi Suk Shin 8 Chang Y. Suh 1
Min Chul Shin 1 Chang-Yong Suh 1
Min Geun Shin 3 Joseph Suh 1
Min Kyu Shin 2 Jae Wook Suk 1
Min Seop Shin 2 Kim Yong Suk 4
Min-Geun Shin 1 Kyung Hwan Suk 7
Sang Hoon Shin 1 Park Dong Suk 3
Seon Hwa Shin 3 Uom Eun Suk 1
So Yeon Shin 5 Jae Uk Sul 2
Soo Ji Shin 2 Jae-Uk Sul 1
Soon Shik Shin 1 Hwang Jong Sun 2
Sun Wha Shin 1 Hwang Kyu Sun 1
Ye Ji Shin 7 Jun Young Sun 1
Ye Sle Shin 1 Seung Ho Sun 3
You Bin Shin 4 Wi Tong Sun 4
Young Il Shin 6 Didem Sunay 1
Young Seung Shin 1 Hee Jin Sung 7
Hye Jeong Shin 2 Hyun Jae Sung 1
Jeeyoung Shin 1 In Hyung Sung 1
Jin Hyeon Shin 5 In Su Sung 5
Joon young Shin 1 Kang Keyng Sung 2
Won Bin Shin 4 Kang Kyung Sung 1
Won-Bin Shin 1 Lee Gil Sung 2
Yu Kyung Shin 1 Su Min Sung 4
Sung Se Shon 1 Won Seok Sung 2
Tanzawa Shouhachi 1 Won Suk Sung 4
In Chang Sig 2 Won Young Sung 1
Kim Beom Sig 1 Ki Jung Sung 5
Kim Gyeong Sig 1 Won-Suk Sung 2
Song Min Sig 1 Anders Jørgen Svendsen 1
Ho Yun Sim 1


Article and Issues
For this Journal
For Authors
Ethics
Submit Manuscript
Editorial Office
Gil Korean Medical Hospital, Gachon University
Keunumul-Ro, Chung-Ku, Inchoen 22138, Korea
Tel: +82-70-7606-6353,4    Fax: +82-32-232-3334    E-mail: jared@e-jar.org                

Copyright © 2021 by Korean Acupuncture & Moxibustion Medicine Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next