J Acupunct Res Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • ARTICLE AND ISSUES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Lee Og Ja 2 Kyoung Suk Jeoung 1
Hong Seung Jae 1 Dae Seong Jeun 1
Jae Dong Jae 1 Kim Hyeon Jeung 1
Jo Jung Jae 1 Jun Hwan Ji 1
Park Yeong Jae 1 Mi Young Ji 1
Bo Hyoung Jang 1 Min Jung Ji 5
Byung Sun Jang 1 Young Seung Ji 7
Chul Ho Jang 1 Yoon Min Ji 1
Dong Min Jang 1 Jun-Jie Jiang 1
Eun Ha Jang 3 Hwang Yoo Jin 1
Eun Young Jang 1 Im Hyeon Jin 1
Geon Ho Jang 1 Jae Do Jin 5
Ha Jeong Jang 1 Kim Mu Jin 1
Hyoung Seok Jang 8 Kim Yeon Jin 5
Hyun Jun Jang 1 Kyong Son Jin 2
In Jin Jang 1 Kyong Sun Jin 2
In Soo Jang 6 Kyoung Son Jin 1
Jae Ho Jang 2 O Su Jin 2
Jae Won Jang 1 Park Su Jin 1
Ji Yeon Jang 1 Sin Young Jin 1
Ji Yteon Jang 1 So Jae Jin 1
Jin Jang 1 Soo Hee Jin 3
Jin Taek Jang 1 U Su Jin 1
Jin Yoo Jang 1 Yoon Kyung Jin 1
Jin Young Jang 6 Yun Kyung Jin 1
Jo Ung Jang 2 Joon Soo Jin 1
Jong Deok Jang 2 So-ri Jin 1
Jong Duk Jang 1 Bong Kwan Jo 2
Jun Heok Jang 1 Dae Hyun Jo 8
Jun Ho Jang 1 Eun Heui Jo 11
Jun Huk Jang 1 Hee Guen Jo 1
Jun Hyeok Jang 1 Hee Jin Jo 8
Jun Hyouk Jang 13 Hyeon Seog Jo 1
Jun Hyuk Jang 5 Hyun Gyung Jo 1
K . S . Jang 3 Hyun Seog Jo 5
Kyeong Seon Jang 1 Jae Jun Jo 1
Kyoung Jeon Jang 2 Jeong Hyo Jo 5
Kyung Jeon Jang 59 Jeong Sig Jo 1
Kyung Jun Jang 10 Jin Hyung Jo 1
Kyung Seon Jang 1 Jung Jae Jo 1
Kyung Sun Jang 2 Mee Hyeong Jo 2
Kyung-jeon Jang 1 Mi Hyeong Jo 1
Mi Hyeon Jang 2 Na Young Jo 19
Mi Hyun Jang 5 Seok In Jo 1
Min Gee Jang 8 Seoung Eun Jo 4
Min Ki Jang 4 Si Yong Jo 1
Seung Hoon Jang Jang 1 So Hyun Jo 2
So Hee Jang 1 Song Hyun Jo 2
Soo Hui Jang 1 Su Jeong Jo 4
Soo Jin Jang 1 Ye Eun Jo 1
Su Hee Jang 2 Young Wook Jo 3
Suk Geun Jang 4 Eun-Heui Jo 1
Suk Gun Jang 1 Hoo-In Jo 2
Sun Hee Jang 8 Hooin Jo 2
Sun Hui Jang 1 Hye Jeong Jo 1
Yeo Jin Jang 5 Hye Ri Jo 1
Young Min Jang 1 Hyo Rim Jo 2
Hyun Jin Jang 3 Hyo-Rim Jo 1
Jae-Won Jang 1 Jae-sung Jo 1
Jong-Won Jang 1 Min-Gi Jo 5
Jongwon Jang 2 Myeong Jae Jo 1
Jun-Yeong Jang 5 Na-Young Jo 1
Jung Eun Jang 2 On You Jo 1
Jung-Eun Jang 1 Byung Jin Joh 5
Kwon-Jun Jang 1 Lee Hyeon Jong 3
Seon Woo Jang 1 Jin Won Joo 1
Seon-Woo Jang 1 Jung Joo Joo 1
Seung Won Jang 4 Yeong Guk Joo 1
Sun-Hee Jang 2 Hwan-Soo Joo 1
Won Suk Jang 1 Park Sang Joon 2
Won-Suk Jang 2 Won Je Joung 1
Woo Seok Jang 3 Choe Eun Ju 1
Yeong Suk Jang 1 Jeong Yong Ju 1
Im Han Je 1 Lee Dong Ju 1
Sung Hyun Jea 1 Park Eun Ju 4
Seung Joo Jekal 1 Wang Suck Ju 1
Chang Hwan Jeon 1 Young Sung Ju 1
Eun Jeong Jeon 1 Ah Ra Ju 1
Hyeon Jeong Jeon 4 Bae Seon Jun 2
Jae Cheon Jeon 10 Chul Ki Jun 2
Jae Gwan Jeon 1 Hwang U Jun 2
Jang Gyeong Jeon 5 Hyung Joon Jun 6
Jang Kyung Jeon 1 Hyung Jun Jun 2
Jong Ik Jeon 2 Jae Yun Jun 7
Ju Hyon Jeon 2 Jeon Hyeong Jun 1
Ju Hyun Jeon 37 Kun Sun Jun 1
Moon Ki Jeon 1 Lyu Seung Jun 1
Sang Yun Jeon 1 Min Sang Jun 1
Seong Ha Jeon 2 Park Hi Jun 1
Cheon-Hoo Jeon 1 Seung Ah Jun 2
Hyesoo Jeon 1 Seungah Jun 5
Myung Kyu Jeon 4 Hyungsun Jun 1
Seok Hee Jeon 1 Byung Tae Jung 1
Yong Hyun Jeon 1 Chan Young Jung 3
Young Ju Jeon 3 Chan Yung Jung 27
Bae Eun Jeong 4 Chang Hwan Jung 1
Byeon Im Jeong 4 Chang Jin Jung 1
Byeong Ju Jeong 1 Da Jung Jung 6
Chan Gil Jeong 1 Da Un Jung 1
Da Un Jeong 2 Dal Lim Jung 1
Dong Hwa Jeong 4 Hae Ree Jung 1
Eun Woo Jeong 2 Han Sung Jung 1
Gi Jin Jeong 1 Hee Jung Jung 1
Hee Cheol Jeong 1 Hee Jung Jung Jung 1
Ho Hyun Jeong 8 Ho Hyun Jung 1
Hoe Min Jeong 1 Ho Seok Jung 3
Hye Yoon Jeong 2 Ho Suk Jung 4
Hyo Keun Jeong 1 Hong Jung 1
Hyun Gook Jeong 1 Hoon Jung 1
Hyun Kook Jeong 1 Hyang Mi Jung 1
Hyung Seob Jeong 2 Hye Yoon Jung 1
Il Kook Jeong 1 Hyo Keun Jung 5
In Cheol Jeong 2 Hyuk Sang Jung 2
In Choel Jeong 1 Hyun Chol Jung 1
Jae Yeob Jeong 1 Hyung Seob Jung 1
Jae Yoeb Jeong 2 Il Min Jung 1
Jae-yeob Jeong 1 In Gy Jung 1
Jeong Gyo Jeong 2 In Mo Jung 1
Jeong Kyo Jeong 7 In Tae Jung 6
Jin Su Jeong 1 Jae Joong Jung 1
Jong Hun Jeong 1 Jae Youp Jung 1
Jong Jin Jeong 1 Ji Cheol Jung 2
Joo Yong Jeong 3 Ji Chul Jung 4
Ju Yong Jeong 2 Ji Ho Jung 1
Kim Min Jeong 2 Ju Youl Jung 1
Kyoung Ah Jeong 1 Jung Da Jung 1
Kyoung Suk Jeong 3 Jung Hee Jung 1
Kyung Yeon Jeong 3 Ki Hoon Jung 7
Lee Eon Jeong 1 Kim Yang Jung 2
Mi Kyung Jeong 2 Kwon You Jung 1
Mi Young Jeong 2 Kyoung Keun Jung 3
Min Jeong Jeong 1 Kyung Suk Jung 2
Park Min Jeong 2 Lee Hye Jung 1
Sang Jun Jeong 7 Mi Kyung Jung 1
Sang Yong Jeong 1 Mi Rim Jung 1
Seon Mee Jeong 4 Se Ho Jung 5
Seong Gook Jeong 1 Seong Hyun Jung 1
Seong Hyun Jeong 1 So Young Jung 2
Seong Mok Jeong 4 Su Hyung Jung 1
Seong Sik Jeong 1 Sung Tae Jung 1
Si Yeong Jeong 2 Sung Yup Jung 1
Su Hyeon Jeong 1 Tae Young Jung 53
Sun Hee Jeong 3 Taek Geun Jung 1
Tae San Jeong 1 Won Hee Jung 1
Won Je Jeong 4 Won Mo Jung 1
Woong Chae Jeong 2 Woo Sang Jung 2
Yeong Don Jeong 1 Woo Suk Jung 1
Yeong Pyo Jeong 3 Woong Chae Jung 1
Yong Rae Jeong 3 Young Don Jung 2
Young Pyo Jeong 1 Young Ji Jung 1
Hui-Gyeong Jeong 3 Young Pyo Jung 1
Hwe-joon Jeong 1 Young Sik Jung 1
Hwejoon Jeong 1 Chan-Yung Jung 1
Hyeon-gyo Jeong 1 Chul Jung 1
Hyun Jin Jeong 3 Ga Hyeon Jung 4
Jae Eun Jeong 4 Hyun-Jong Jung 1
Jin-Ho Jeong 1 Jae-eun Jung 1
Myung-In Jeong 2 Sehun Jung 1
Sang-Jun Jeong 1 So-Young Jung 1
Seong-Mok Jeong 2 Su Eun Jung 1
Wu-Jin Jeong 5


Article and Issues
For this Journal
For Authors
Ethics
Submit Manuscript
Editorial Office
Gil Korean Medical Hospital, Gachon University
Keunumul-Ro, Chung-Ku, Inchoen 22138, Korea
Tel: +82-70-7606-6353,4    Fax: +82-32-232-3334    E-mail: jared@e-jar.org                

Copyright © 2023 by Korean Acupuncture & Moxibustion Medicine Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next